breadcrumb-back
ePass

ePass PC

Current Version1.4.20
Game CategoryMaps & Navigation
Update Time2022-07-21
DeveloperViettel Business Solutions Corporation
Game Tags
Download
Google Play
Features
app-feature
Extreme HD
app-feature
Smart Keymap
app-feature
Android Compatible
app-feature
Multi-Screen
app-feature
AOW Engine
app-feature
Anti-Cheat

Download ePass on PC With GameLoop Emulator

ePass, coming from the developer Viettel Business Solutions Corporation, is running on Android systerm in the past.

Now, You can play ePass on PC with GameLoop smoothly.

Download it in the GameLoop library or search results. No more eyeing the battery or frustrating calls at the wrong time any more.

Just enjoy ePass PC on the large screen for free!

ePass Introduction

ePass là ứng dụng thông minh dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động đường bộ tại Việt Nam.

Với ePass, khách hàng có thể nắm rõ các thông tin liên quan đến hành trình giao thông của các phương tiện mà quý khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

ePass sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng khi tham gia giao thông tại Việt Nam:

MINH BẠCH

Mọi thông tin liên quan đến phương tiện sẽ được cập nhật 100% trên ứng dụng thông minh để minh bạch hoá thông tin qua trạm, lịch sử giao dịch nạp tiền/thanh toán dịch vụ của phương tiện.

TRẢI NGHIỆM ĐƠN GIẢN

Dịch vụ thu phí tự động đường bộ ePass được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, đảm bảo nguyên tắc trải nghiệm thông qua việc tối ưu dịch vụ hỗ trợ và hệ thống kênh bán rộng khắp.

Bản quyền ứng dụng thuộc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam.

How to play ePass with GameLoop on PC

1. Download GameLoop from the official website, then run the exe file to install GameLoop

2. Open GameLoop and search for “ePass” , find ePass in the search results and click “Install”

3. Enjoy playing ePass on GameLoop

Reviews

Gameloop scores
3.0
Googleplay scores
3.1

Requirements

Minimum requirements

OS

Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

GPU

GTX 1050

CPU

i3-8300

Memory

8GB RAM

Storage

1GB available space

Recommended requirements

OS

Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

GPU

GTX 1050

CPU

i3-9320

Memory

16GB RAM

Storage

1GB available space

Click to Install