Genshin Impact
Genshin Impact

Genshin Impact PC

เวอร์ชันปัจจุบัน20211113155450
เกมแท็กRole Playing
อัพเดท2021-11-24
ผู้พัฒนาmiHoYo
Genshin Impact
คุณสมบัติของผู้ช่วยเกม
กราฟฟิก HD
สมาร์ทคีย์
แอนดรอยด์ 7.1
มัลติสกรีน
เกมเอนจิน AOW
ป้องกันแฮกเกอร์

ดาวน์โหลด Genshin Impact บนพีซีด้วย GameLoop Emulator

0

Genshin Impact | New Generation Action RPG

Genshin Impact is miHoYo’s latest action adventure RPG title that has taken the whole mobile gaming world by storm. It is a free-to-play open world title set in the vast fantasy world of Tevyat, where you and your sibling have been separated by an evil god.

Left Stranded on an unknown island, your journey to seek answers from the seven elemental gods begins as you traverse through the beautifully crafted land of Tevyat to harness the powers of each element. Start alone or tag along with friends in this epic journey to reunite with your siblings!

Play Genshin Impact PC with Gameloop

Genshin Impact is considered to be one of the best action-adventure RPG titles ever released for mobile, with visuals that are no less than any console game. Naturally, the game requires a rather decent mobile to experience the breathtaking landmarks and gorgeous character designs that uplifts the whole game.

Gameloop lets you experience Genshin Impact PC to its full potential on a wide screen with stunningly beautiful visuals and fluid gameplay. Turn this epic adventure into an forgettable journey without having to worry about any technological restrictions.

Harness the Power of GODS on PC!

Fight through the hidden dangers of Tevyat and harness the power of elemental gods with ease using Gameloop’s smart control and easy-to-customize key mapping. Winning battles against the dark forces has never been so easy before.

Unleash the Full Potential of Gaming

Pull off crazy parkour stunts, climb massive mountains, glide over gorgeous lands and swim through rushing rivers without any hiccups using Gameloop’s high performance AOW engine support.

Journey with Friends

Gather up your friends and ride along with them on this epic adventure filled with surprising challenges and insane monsters. Fight together to conquer even the toughest of boss fights!

How to play Genshin Impact with GameLoop on PC

Download GameLoop from the official website, then run the exe file to install GameLoop

1. Download GameLoop from the official website, then run the exe file to install GameLoop

Open GameLoop and search for “Genshin Impact” , find Genshin Impact in the search results and click “Install”

2. Open GameLoop and search for “Genshin Impact” , find Genshin Impact in the search results and click “Install”

Enjoy playing Genshin Impact on GameLoop

3. Enjoy playing Genshin Impact on GameLoop

คลิกเพื่อติดตั้ง